تاریخ :  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
آز جدول کتاب درسی(متن کتاب وسوالات کنکور) این موارد حفظ شود-مواردی که آنتالپی استانداد تشکیل آنها مثبت است:

NO,NO2,N2O5,C2H2 ,C2H4,HCN,CS2 ,N2H4,PH3

مثلا از متن کتاب درسی آنتالپی استاندارد تشکیل هیدرازین N2H4مثبت است.


تاریخ :  پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

کنکور93-رشته ریاضی–سوال217بی نیاز از محاسبات پیچیده

           2NH3+2CH4+3O2  → 2HCN+6H2O      : H

برابر چند کیلو ژول است و اگر8/5 گرم آمونیاک در واکنش شرکت کند چند کیلو ژول گرما آزاد می شود؟

گرمای تشکیل  H2O,HCN,CH4,NH3 را به ترتیب 46-و75-و130/5و286- کیلو ژول بر مول در نظر بگیرید  

1)1213-  و202/25       2)1213-  و303/25    3)1313-  و245/35    4)1313-  و 345/35

 پاسخ به همراه دو نمونه دیگر(کنکور  88و93) در ادامه مطلب


تاریخ :  سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

به لینک دانلود سوالات در وبلاگ مراجعه نمایید


تاریخ :  دوشنبه شانزدهم تیر 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

محاسبه درصد عناصر سازنده یک ترکیب(مثلا درصد کربن در متان ومتانول)

CH3OH(CH4O)متانول

متانCH4

C

H4O

C

H4

12

20

12

4

3X

5X

3X

X

%C=37/5

%H+%O=62/5

%C=75

%H=25

نتیجه :درصد کربن در متان دو برابر درصد کربن در متانول می باشد

 


تاریخ :  شنبه هفدهم خرداد 1393
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
آلومینیم از کانی بوکسیت استخراج می شود که حاوی 40 الی 60 درصد آلومینای هیدراته به همراه اکسید آهن، سیلیس و تیتان است. این اسم از نام les Baux، ناحیه ای در فرانسه که اولین بار این سنگ معدن را از آنجا استخراج کردند، گرفته شده است. بوکسیت از هوازدگی


تاریخ :  یکشنبه بیستم بهمن 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
این حشره برای دفاع از خود از واکنش زیر استفاده می کند

C6H6O2+2H2O2  C6H4O2+2H2O

C6H6O2هیدرو کینون یا 1و4- بنزن دی ال نام دارد


تاریخ :  یکشنبه بیستم بهمن 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
خود یونش آب فرایندی گرما گیر است بنابر این با افزایش دما:

ثابت یونش اب :افزایش-غلظت یونهای هیدرونیوم وهیدروکسید: افزایش-PH,POHآب :کاهش یافته اما اب همواره خنثی می ماند


تاریخ :  یکشنبه بیستم بهمن 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
هر گاه کات کبود را کاملا گرما داده تا 5 مولکول اب تبلور خود را از دست بدهد درصد کاهش جرم ان را محاسبه کنید

CuSO4.5H2O=250

100%250g
X=36%90g


تاریخ :  یکشنبه بیستم بهمن 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
انرژی نخستین یونش این عناصر از عنصر قبل وبعد از خود بیشتر است:

Be-Mg-N-P


انرژی نخستین یونش این عناصر از عنصر قبل وبعد از خود کمتر است:

B-Al-O-S


تاریخ :  یکشنبه دوازدهم آبان 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
با توجه به آرایش الکترونی اتمهای Ca,Cr,Cuمی توان نوشت(جدول را کامل کنید)

سوالبرای مسبرای کرومبرای کلسیم
تعداد لایه های پر شده322
تعداد زیر لایه های اشغال شده776
تعداد اوربیتالهای اشغال شده151510
تعداد الکترون باl=0778
تعداد الکترون باl=1؟؟؟
تعداد الکترون باMl=0؟؟؟
و....
تاریخ :  پنجشنبه دوم آبان 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
گروه قلیایی:لسپرسف(لیتیم-سدیم-پتاسیم-روبیدیم-سزیم-فرانسیم)

قلیایی خاکی:.............


تاریخ :  یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

  رنگ شعله عنصرها

با آزمون رنگ شعله می توان فلز موجود در نمک ها را شناسایی کرد. برای انجام این آزمایش روشهای متفاوتی وجود دارد. هم می توان نمک مورد نظر را مستقیما روی شعله گرفت و هم اینکه.............


تاریخ :  جمعه بیست و ششم مهر 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره

همه چيز درباره اتم و ذرات بنيادي

فيزيك ذرات بنيادي چيست؟

فيزيك ذرات بنيادي بخشي از فيزيك است. موضوع مورد مطالعه ي فيزيكدانان ذرات بنيادي اين است.....................
تاریخ :  جمعه بیست و ششم مهر 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
در سال ۱۹۲۰ رادرفورد اظهار داشت که پروتونِ درون هسته ممکن است دارای یک الکترون باشد و در چنین صورتی این الکترون چنان محکم به آن بسته شده که ..............


تاریخ :  پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1392
نویسنده :  محمد عظیمیان زواره
سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ 235 به مقدار 7/ 0درصد و اورانیوم 238 به مقدار 99/3 درصد تشكیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل كرده و بعد از .....


-------------- --------------------- --------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------